NaturGYN Scarlett pozadí
ZKUŠENOSTI S NATURGYN SCARLETT GYNEKOLOGŮ, KTEŘÍ NATURGYN SCARLETT VYZKOUŠELI

ZKUŠENOSTI GYNEKOLOGŮ S TĚLÍSKEM NATURGYN SCARLETT PŘI LÉČBĚ VAGINÁLNÍ MYKÓZY

Článek
Implementace přípravku klasické čínské medicíny do obvyklé léčby vulvovaginálního diskomfortu publikovaný v periodiku Praktická gynekologie rok vydání 2016, ročník 20, číslo 1

Vzhledem k tomu, že jsem nikoli gynekolog, ale Praktický lékař pro dospělé, ráda bych velice kladně ohodnotila efekt přípravku NaturGyn Scarlett u opakovaných zánětů močových cest u pacientek. Jde o problém velice častý a velice obtěžující. Tělísko velice dobře působí v oblasti malé pánve a má neoddiskutovatelný efekt jak preventivní, tak léčebný. Nesetkala jsem se s výraznějšími potížemi, na pocity svědění, pálení či lehčí bolest v podbříšku jsem pacientky připravila, rovněž na výtok často velice nevábně vypadající po ukončení léčby. Jako žena musím přidat také osobní zkušenosti, to co u mne opakovaně nezvládala vaginální antibiotika či antimykotika zvládlo tělísko výborně. Tělísko Scarlett se lehce zavádí, neobtěžuje, po dobu 72hod jej absolutně necítíte. Tělísko jako lékařka i jako žena z vlastní zkušenosti budu rozhodně dále doporučovat.
29.12.2016 | MUDr. Kristýna Boháčová, PLD Frenštát pod Radhoštěm

Přípravek NaturGYN Scarlett se mi osvědčil a to převážně u těžkých bakteriálních vaginoz. Po ostatních preparátech se potíže často vracely. Při použití NaturGYN Scarlett jsou tyto pacientky již i několik měsíců bez potíží. Jediná nepříjemná záležitost, která pacientky až vyděsila, je výrazný výtok po ukončení aplikace trvající až 2 týdny.
MUDr. Miriam Sýkorová, Pardubice

Vzorky bylinného vaginálního tělíska NaturGYN Scarlett jsem rozdala a zároveň vyzkoušela na sobě a na sestřičkách. Pozorovala jsem výborný efekt na takový ten bílý hlenovitý, obtěžující výtok. Zavedení tělíska bylo bez problémů, nevypadávalo, z čehož jsem měla trochu obavy, vzhledem k jeho velikosti. Vyjmutí po 72 hodinách bylo rovněž bez problémů. Ke konci působení se dostavil pocit pálení, o kterém jsem věděla, takže mě nijak nezneklidnil. Měla jsem pocit, že je tento dyskomfort způsoben určitým vysycháním poševní sliznice, tak jsem toto pořešila krémem Ellen, který dobře zapůsobil. Za mě, tedy s výrobkem jsem spokojena a pokračuji v jeho doporučování.
MUDr. Michaela Kokrhounová, Gynekologická ambulance, Poliklinika Masarykův dům, Trutnov

NaturGYN Scarlett používám v mé ambulanci více než půl roku ke spokojenosti pacientek, mé a i pojišťoven /nemají náklady /. Vzhledem k tomu , že se ve světě používá historicky neuvěřitelně dlouho, svědčí to o velmi dobrém účinku. Používali jsme zpočátku lék jako první volbu jindy po léčbě klasické. Chtěli jsme vyzkoušet, co to umí. V obojích případech se bylinné tělisko osvědčilo. Před použitím jsme pacientku poučili, že muže ke konci nastat mírné svědění a že po vyjmutí dojde k očistě provázené hustším výtokem někdy i odloučeným, epitelem buněk vagíny. Neměli jsme po léčbě žádné negativní reakce pacientek, když jsou předem poučeny. To je dle mě důležité. Každého překvapí pohled na čistou sliznici po dokončené léčbě. Bylinné tělísko řeší velmi často recidivující záněty , které trápí nás lékaře a hlavně pacientky.
Mohu jen doporučit
MUDr. Müller, samostatná ordinace PL-gynekologa, Heřmanův Městec

Přípravek NaturGYN Scarlett používáme v našem centru zatím poměrně krátkou dobu v řádu několika měsíců. Za toto období jsme nepozorovali žádné závažnější vedlejší účinky včetně případných alergických reakcí. Dovozcem udávané vedlejší účinky ve smyslu případného pálení a nepříjemných pocitů po dobu zavedení jsme pozorovali jen velmi zřídka a jejich intenzita byla velmi nízká. Po našich dosavadních zkušenostech doporučujeme použití přípravku NaturGYN Scarlett pokud možno až po předchozím přeléčení příslušného zánětu antibiotikem, případně antimykotikem.Evidentní čisticí efekt, který poté vyvolá aplikace tohoto bylinného preparátu, se nám jeví jako ideální. Je však třeba pacientky připravit na pravděpodobnost odchodu většího množství nepříliš vábně vypadajícího sekretu z pochvy a vysvětlit jim, že právě toto je efekt, o který se nám jedná a kterého je třeba dosáhnout. Po tomto vysvětlení můžeme říci, že naprostá většina pacientek našeho centra byla s přípravkem spokojena. Přípravek jsme běžně užívali i u gravidních. K délce přetrvávajícího efektu po kompletním vyčištění se zatím nelze vyjádřit vzhledem k poměrně krátké době užívání v našem centru.
MUDr. Sládek, gyn. centrum MAXIMA, Brno

S bylinným poševním tělískem NaturGYN SCARLETT, určeným k odstranění a prevenci vulvovaginálního dyskomfortu, jsem se poprvé setkal na podzim roku 2013. Přiznávám, že jsem byl zprvu k účinnosti tohoto přípravku, jehož efekt nebyl potvrzen žádnou klinickou studií, velmi skeptický. Po podání prvním 5ti pacientkám se mé obavy rozptýlily jen částečně: všechny udávaly po zavedení intenzivní pálení v pochvě a silný výtok. 2 pacientky dokonce léčbu nedokončily, ale 3 zbývající, které vydržely a terapii dokončily, udávaly se zřejmou úlevou výrazné zlepšení obtíží. Následující pacientky proto byly již před aplikací tělíska podrobně poučeny, aby je pálení a výtok po zavedení nezaskočily. Celkem již bylo NaturGYN Scarlett podáno 27 pacientkám. Z tohoto počtu 3 ženy terapii nedokončily a 12 pacientek si stěžovalo na výrazné pálení, aniž by proces léčení přerušily. Všech 24 pacientek, které absolvovaly celý léčebný cyklus, udává výrazné zlepšení chronického vulvovaginálního dyskomfortu.Osobně mohu Scarlett doporučit pacientkám s dlouhodobými vulvovaginálními obtížemi, hlavně pak pacientkám s chronickým fluorem, u kterých neznáme konkrétní příčinu – tzv. idiopatický chronický fluor. Ženy, u nichž prokážeme jasnou příčinu zánětu či dyskomfortu, nejprve cíleně přeléčíme a teprve, poté doporučíme ke stabilizaci narušené obranyschopnosti pochvy vaginální bylinné tělísko Scarlett.
MUDr. Jan Kestřánek, ambulance pro chronický vulvovaginální dyskomfort, Porodnická a gynekologická klinika UK a FN Hradec Králové

Na podzim 2013 jsme v naší ambulanci začali pacientkám doporučovat užití vaginálního tělíska Scarlett. Bylinné tělísko Scarlett užilo již téměř 50 pacientek.
• Zánětlivé onemocnění dolního genitálního traktu je jedním z nejčastějších důvodů návštěvy gynekologické ambulance. Rozhodnutí, jak postupovat, předchází podrobná anamnesa obtíží a doprovodných příznaků. Pacientky s ojedinělou akutní atakou vulvovaginální mykosy jsou léčeny klasickými vaginálními antimykotiky, bez nutnosti gynekologického vyšetření. Pacientky s recidivujícími obtížemi jsou po podrobné anamnese obtíží gynekologicky vyšetřeny. Intenzivně se věnujeme otázkám vzniku opakovaných obtíží, návaznosti na menstruační cyklus a pohlavní styk, detailně pak otázkám životního stylu a jídelníčku. Součástí gynekologického vyšetření je mikrobiologické vyšetření poševního prostředí (mikroskopické vyšetření, aerobní kultivace, kultivace Mycoplasmat a Ureaplasmat) a vyšetření na průkaz chlamydií (Chlamydia PCR ze stěru z endocervixu).
• Součástí poučení o výsledcích mikrobiologického vyšetření a poskytnutí léčby je konzultace preventivních opatření, opět s důrazem na životní styl.
• Pacientky po antimikrobiální léčbě či pacientky s negativním mikrobiologickým vyšetřením s úspěchem využívají bylinné tělísko Scarlett. Též pacientky s nespecifickými obtížemi či s fyziologicky vyšší sekrecí z pochvy (gravidní, uživatelky horm. antikoncepce) jsou dle našeho názoru vhodnými pro užití Scarlett: Všem pacientkám je podrobně a názorně vysvětlena technika zavedení a vyjmutí, žádná neměla s tímto potíže. Alergická reakce nebyla zaznamenána.
• Za základ úspěchu považujeme dostatek času na vyslechnutí pacientky a důvěru v námi navržený léčebný postup.
MUDr. Jana Studničná, Gynekologická ambulance, Mladá Boleslav

Scarlett přírodní péče pro ženy - bylinné vaginální tělísko používám v mé ambulanci zatím krátce, cca 3 měsíce, ke spokojenosti jak mých pacientek, tak i mé. Používal jsem jej jako preparát první volby, ale i po klasické vaginální léčbě. Před použitím jsem pacientku poučil, že může v průběhu zavedení nastat mírné svědění s pobolíváním v podbřišku a že po vyjmutí dojde k očistě provázené hustším výtokem, někdy i s odloučeným epitelem buněk vaginy. Pacientky tuto skutečnost tolerovaly velmi dobře a v průběhu neudávaly žádné jiné vedlejší účinky, než jim byly před zavedením tělíska ozřejměny. Pečlivé poučení pacientky je dle mých zkušeností vždy velmi důležité. Každého lékaře pak po léčbě jistě překvapí pohled na čistou vaginální sliznici. Bylinné tělísko řeší velmi často i recidivující záněty pochvy, které trápí nás lékaře a hlavně pacientky, ale osvědčilo se i při recidivujících zánětech močového měchýře, které byly přeléčeny opakovaně ATB.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mohu tento preparát jen doporučit.
MUDr. Zbyšek Kaššai, FEMMINILE s.r.o., Znojmo

DOPORUČIT BYLINNÉ TĚLÍSKO SCARLETT E-MAILEM Scarlett obálka
TOPlist